home

nieuws

Universiteit van Amsterdam

Albert Heijn De Key Stadgenoot

openbare ruimte

foto's

video

links

contact & info

                                                               documenten

documenten 2010

Sarphatiblok's alternatieve UvA bouwroutes

Plattegrond Roeterseilandcomplex

Plankaart Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad 2010

documenten 2009

19/12/2009

Michel Snoeren, lid van de bewonerscommissie, stuurt bovenstaande "Zienswijze op een illegaal door de UvA geplande route" (voor het bouwverkeer van en naar de Diamantslijperij) naar het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.

december 2009

In het UvA Informatiebulletin Roeterseiland nummer 2 van december zien we een wat vage en onjuiste uitleg van onderstaande verkeersbesluiten en wordt verzwegen dat er zo'n 17 parkeerplaatsen gaan verdwijnen bij het  Sarphatiblok. Dat is globaal 20% van de parkeerplaatsen tussen de Roetersstraat en het Alexanderplein. Belangrijke informatie die voor het gemak over het hoofd wordt gezien? Sarphatiblok gaat bezwaar aanteke- nen tegen deze verkeersbesluiten. Verder lijkt Paul Doop, vicevoorzitter van het College van Bestuur, te suggereren dat verbeteringen bij de UvA ook goed zullen zijn voor de omwonenden. Echt, meneer Doop, bewoners van het Sarphatiblok gaan er door de plannen van de UvA, wat betreft hun woongenot, de komende jaren alleen maar op achteruit(begeleidend schrijven bij bulletin)

3/12/2009

Op 3 december verschijnen in Stadsdeel Nieuws deze verkeersbesluiten. Hierin wordt doodleuk vermeld dat we, als we het goed begrijpen, zo'n 17 parkeerplaatsen gaan inleveren. Mede door de overloop vanaf 1-8-2007 van vergunninghouders uit het Centrum (CE-01), de nieuwe parkeervak- indeling in de Sarphatistraat in november, het intrekken van AWV bij Stadgenoot volgend jaar (brengt een stroom van huurders die ergens moeten parkeren) en de parkeerdrukte die de feestjes in Hotel Arena regelmatig bij ons veroorzaken, blijft er voor de bewoners van Sarphatiblok de komende jaren niet veel ruimte over. En dat met name omdat het stadsdeel en de verkeerspolitie blindelings achter een illegaal BLVC-plan van de UvA aanrennen. Illegaal, omdat de UvA nog steeds geen enkele serieuze toezegging gedaan heeft om de overlast voor de omwonenden te beperken, terwijl dat bij herhaling is toegezegd. Ondermeer in het begeleidend schrijven bij "Informatiebulletin Roeterseiland Nr 1" van juli 2009, meldt de heer Doop, College van Bestuur van de UvA aan alle bewoners: "Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken". (zie brieftekst) Dus UvA, verplaats de overlast niet naar de Valckenierstraat en de omwonenden, maar kom eens over de brug met een routevoorstel dat die overlast echt beperkt. Dan kan de UvA eindelijk eens laten zien dat ze de naam "Stadsuniversiteit" waard is. 

26/11/2009

Op de raadsvergadering van Stadsdeel Centrum van 26 november is de raad tot een behandelvoorstel van ons Raadsadres gekomen. Het concept-antwoord zal in de commissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling worden besproken. Ook is er een toelichting bijgevoegd. 

18/11/2009

Op 18 november komt de UvA met een BLVC-plan. Een plan dat tot stand gekomen is zonder enig overleg met Sarphatiblok. Het BLVC-overleg met de UvA was gestopt omdat de UvA herhaaldelijk zijn eerder gedane beloftes niet nakwam en ons op een ergerlijke manier een half jaar aan het lijntje probeerde te houden. Naar aanleiding daarvan ontstond onze briefwisseling met het College van Bestuur van de UvA. (zie brief 23 september)

5/11/2009 Veegbrief

Op 5 november werd in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling van Stadsdeel Centrum de "VEEGBRIEF" van Els Iping behandeld. De reactie van Nelly Duijndam van de SP op deze brief was:  "De bewoners (Sarphatiblok) zijn het met bijna iedere zin in dit antwoord oneens. Er volgt een Raadsadres." En inderdaad is Sarphatiblok bezig met een Adres aan de Raad, waarin elke opzettelijk onjuiste voorstelling van zaken en alle drogredenen van de UvA zullen worden aangepakt. 

18/09/2009

In de brief naar de UvA van 18 september formuleert de heer Chris Seinen, Gebiedsbeheerder oostelijke binnenstad, de route "Alexanderplein >>  Sarphatistraat >> Valckenierstraat" en weer terug iets anders dan in zijn toelichting naar Bewonerscommissie Sarphatiblok van 19 oktober. Hierin heeft hij het ineens over "uitsluitend wegrijden door de hele Valckenier- straat". Dat is geen idee van de Verkeerspolitie maar van de UvA, want die wil niet de Valckenierstraat in en onmiddellijk rechtsaf over eigen terrein verder.

26/10/2009

Antwoord van Sarphatiblok op de brief van Salomé Bentinck van 14 oktober. (link naar brief Sarphatiblok)

 

14/10/2009

Antwoord van Salomé Bentinck, directeur Huisvestingsontwikkeling van de UvA, op onze brief aan het College van Bestuur van 23 september. (link naar brief Bentinck)

12/10/2009

Voorlopig antwoord van het College van Betuur van de UvA op onze brief van 23 september. (link naar brief CvB)

8/10/2009

UvA vergunning- en vrijstellingsaanvragen in Stadsdeelnieuws van  8 okt. 2009

23/09/2009 

Tijdens het Roeterseilandoverleg van maandag 21 september j.l. kreeg Bewonerscommissie Sarphatiblok de mededeling dat de UvA toch gekozen heeft voor de Valckenierstraat als route voor het komende bouwverkeer. De slechtste oplossing voor iedereen, zonder enig overleg vooraf, tijdens een vergadering die uitdrukkelijk niet bedoeld is voor dit soort informatie. Naar aanleiding hiervan heeft de bewonerscommissie bovenstaande brief naar het College van Bestuur verzonden. (zie brief)

juli 2009

In het begeleidend schrijven bij "Informatiebulletin Roeterseiland Nr 1" van juli 2009, meldt de heer Doop, College van Bestuur van de UvA: "Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken". Dat is met het oog op het verdere overleg met de UvA over onze alternatieve routes een mooie geste van de UvA. Want ALLES is best VEEL. Dank U UvA. (zie ook Documenten / Alternatieve UvA routes)                         

12/01/2009

Op 12 januari 2009 verstuurd de UvA deze brief. Een uitnodiging om de bewoners te informeren wat ze de komende jaren van plan zijn.